Logobanner

Vi er i gang med å samle historie! Har du informasjon, ta kontakt, så fyller vi listene litt etter litt!

  Klubbmester i langsjakk  Klubbmester i lynsjakk  Kvænsjakken Juleturneringen
2023 Rune Harila  Håkon Renna Eilertsen Rune Harila   
2022 Odd Gunnar Malin  Tom Kristian Stavseth  Odd Gunnar Malin Odd Gunnar Malin 
2021 Covid Covid Covid  
2020 Covid Covid Odd Gunnar Malin   
2019        
2018 Hans Fredrik Esbensen    Odd Gunnar Malin  Melker Laitamaa
2017 Odd Gunnar Malin  Svein Harald Johnsen Svein Harald Johnsen  Svein Harald Johnsen 
2016 Kjell Magne Johnsen  Mikal Lanes Kjell Magne Johnsen   
2015 Hans Fredrik Esbensen  Kjell Magne Johnsen    Svein Harald Johnsen 
2014        
2013 Odd Gunnar Malin       
2012 Kjell Magne Johnsen      Kjell Magne Johnsen 
2011 Odd Gunnar Malin       
2010 Kjell Magne Johnsen Svein Harald Johnsen     
2009 Andreas Esbensen  Andreas Esbensen / Svein Harald Johnsen    Kjell Magne Johnsen 
2008 Andreas Esbensen  Andreas Esbensen  Dan Takle Andreas Esbensen 
2007 Andreas Esbensen    Andreas Esbensen  Dan Takle 
2006 Odd Gunnar Malin    Svein Harald Johnsen  Andreas Esbensen 
2005 Svein Harald Johnsen    Svein Harald Johnsen  Svein Harald Johnsen 
2004       Andreas Esbensen