Logo

Mangler noe? Prøv de gamle sidene.

Kalender

August 2020
M T O T F L S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Lynsjakk, 29. november 2018
Pl. Navn 1 2 3 Poeng
1 Odd Gunnar Malin **** 1100 ½111 5.5
2 Hans Fredrik Esbensen 0011 **** 10½1 4.5
3 Melker Laitamaa ½000 01½0 **** 2

Lynsjakk, 22. november 2018
Pl. Navn 1 2 3 Poeng
1 Odd Gunnar Malin **** 0010 1111 5
2 Melker Laitamaa 1101 **** 1000 4
3 Hans Fredrik Esbensen 0000 0111 **** 3

Juleturnering, 1. - 22. november 2018
Pl. Navn 1 2 3 4 5 Poeng
1 Svein Harald Johnsen +2 +3 +4 -W -W 3
1 Melker Laitamaa -1 +4 =3 +4 =3 3
1 Odd Gunnar Malin +4 -1 =2 +5 =2 3
4 Hans Fredrik Esbensen -3 -2 -1 -2 +5 1
5 Khalib -W -W -W -3 -4 0

Lynsjakk, 18. oktober 2018
Pl. Navn 1 2 3 4 Poeng
1 Svein Harald Johnsen * 1 1 1 3
2 Melker Laitamaa 0 * 1 1 2
3 Hans Fredrik Esbensen 0 0 * 1 1
4 Odd Gunnar Malin 0 0 0 * 0

Hurtigsjakk, 18. oktober 2018
Pl. Navn 1 2 3 4 Poeng
1 Svein Harald Johnsen * ½ 1 1 2.5
1 Odd Gunnar Malin ½ * 1 1 2.5
3 Melker Laitamaa 0 0 * 1 1
4 Hans Fredrik Esbensen 0 0 0 * 0

Lynsjakk, 4. oktober 2018
Pl. Navn 1 2 3 Poeng
1 Hans Fredrik Esbensen **** 0101 0110 4
1 Melker Laitamaa 1010 **** 01½½ 4
1 Odd Gunnar Malin 1001 10½½ **** 4

Lynsjakk, 27. september 2018
Pl. Navn 1 2 3 Poeng
1 Odd Gunnar Malin **** 1101 1½10 5.5
2 Hans Fredrik Esbensen 0010 **** ½110 3.5
3 Melker Laitamaa 0½01 ½001 **** 3

Lynsjakk, 6. september 2018
Pl. Navn 1 2 3 4 Poeng
1 Svein Harald Johnsen **** 1110 1111 1110 10
2 Hans Fredrik Esbensen 0001 **** 0001 1101 5
3 Odd Gunnar Malin 0000 1110 **** 100½ 4.5
3 Melker Laitamaa 0001 0010 011½ **** 4.5

Lynsjakk, 7. juni 2018
Pl. Navn 1 2 3 4 Poeng
1 Svein Harald Johnsen * 1 1 1 3
2 Melker Laitamaa 0 * 1 1 2
3 Hans Fredrik Esbensen 0 0 * 1 1
4 Odd Gunnar Malin 0 0 0 * 0

Lynsjakk, 7. juni 2018
Pl. Navn 1 2 3 Poeng
1 Svein Harald Johnsen +4 +3 +5 3
2 Melker Laitamaa =3 +6 +4 2.5
3 Odd Gunnar Malin =2 -1 +6 1.5
4 Majdi Salha -1 +5 -2 1
4 Hans Fredrik Esbensen +6 -4 -1 1
6 Ismail Alsaleh -5 -2 -3 0

Lynsjakk, 31. mai 2018
Pl. Navn 1 2 3 4 Poeng
1 Svein Harald Johnsen **** 00½1 ½111 1110 8
2 Melker Laitamaa 11½0 **** 1110 ½010 7
3 Odd Gunnar Malin ½000 0001 **** 1101 4.5
3 Hans Fredrik Esbensen 0001 ½101 0010 **** 4.5

Kvænsjakken, 12.april - 3.mai 2018
Pl. Navn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Poeng
1 Odd Gunnar Malin -3 +W +2 +3 +W -2 =3 +W -2 +W +4 +2 8.5
2 Hans Fredrik Esbensen +W -3 -1 +W +3 +1 +W -3 +1 +4 +W -1 8
3 Svein Harald Johnsen +1 +2 +W -1 -2 +W =1 +2 +W -W -W -W 6.5
4 Øyvind Malin -W -W -W -W -W -W -W +F +F -2 -1 +W 3

Lynsjakk, 5. april 2018
Pl. Navn 1 2 3 Poeng
1 Odd Gunnar Malin **** 11½0 1111 6.5
2 Hans Fredrik Esbensen 00½1 **** 1111 5.5
3 Khaled 0000 0000 **** 0

Handicaplyn, 22. februar 2018
Pl. Navn 1 2 3 Poeng
1 Odd Gunnar Malin **** 1001 0111 5
2 Khalid 0110 **** 0101 4
3 Hans Fredrik Esbensen 1000 1010 **** 3

Lynsjakk, 15. februar 2018
Pl. Navn 1 2 3 Poeng
1 Odd Gunnar Malin **** 1111 1111 8
2 Hans Fredrik Esbensen 0000 **** 1111 4
3 Khalid 0000 0000 **** 0

Lynsjakk, 8. februar 2018
Pl. Navn 1 2 3 4 Poeng
1 Svein Harald Johnsen **** 1100 1110 1111 9
2 Odd Gunnar Malin 0011 **** 0101 1111 8
3 Hans Fredrik Esbensen 0001 1010 **** 1111 7
4 Khalid 0000 0000 0000 **** 0

Klubbmesterskap i langsjakk, 18. januar - 22. februar 2018
Pl. Navn 1 2 3 Poeng
1 Hans Fredrik Esbensen +F +5 +2 3
2 Odd Gunnar Malin +5 +3 -1 2
2 Tom Kristian Stavseth +4 -2 +5 2
4 Bendik Nyheim -3 +F -W 1
5 Melker Laitimaa -2 -1 -3 0

Lynsjakk, 11. januar 2018
Pl. Navn 1 2 3 Poeng
1 Svein Harald Johnsen ** 10 11 3
2 Odd Gunnar Malin 01 ** ½1 2.5
3 Hans Fredrik Esbensen 00 ½0 ** 0.5

Åpningslyn, 11. januar 2018
Pl. Navn 1 2 3 Poeng
1 Odd Gunnar Malin **** 0111 1111 7
2 Svein Harald Johnsen 1000 **** 1011 4
3 Hans Fredrik Esbensen 0000 0100 **** 1

Lynsjakk, 4

Studie 148- Design Etiologi Sildenafil (mg) Ämne nummer Varaktighet 102 * fas III, DB, PC, parallella, fasta Broad-spektrum 25, 50, 100 placebo 102, 107, 107 216 24 veckor 364 * fas III, DB, PC, parallella, fasta Broad-spektrum 25, 50, 100 placebo 128, 132, 127 127 12 veckor 103 * fas III, DB, PC, parallella, flexibla bredspektrum 25-100 ++ placebo 163 166 12 veckor 363 * fas III, DB, PC, parallella, flexibla Bred-spektrum 25-100 ++ placebo 159 156 26 veckor 104 ** DB, PC, parallella, flexibla Diabetes 25-100 ++ placebo 136 132 12 veckor 367 ** DB, PC, 2- crossover, böjligt Ryggmärgsskada 25-100 ++ placebo 175 174 6 veckor / period DB: dubbelblind; PC: placebokontrollerade. viagra non prescription central, inducerare vs..

Den kemiska-farmaceutiska dokumentationen är väl dokumenterad och garanterar kvaliteten på den aktiva substansen och den färdiga produkten med avseende på likformig effekt och säkerhet. viagra generic Med tanke på den minskad clearance för sildenafil vid samtidig administreras med en CYP3A4-hämmare, bör betraktas som en startdosen av sildenafil 25 mg..

Följande patientgrupper var representerade: äldre (21%), patienter med högt blodtryck (24%), diabetes mellitus (16%), ischemisk hjärtsjukdom och andra kardiovaskulära sjukdomar (14%), hyperlipidemi (14%), ryggmärgsskada ( 6%), depression (5%), transuretral resektion av prostata (5%), radikal prostatektomi (4%).Men under unika och ovanliga omständigheter kan en implantat penis kan väljas som primär alternativ. viagra effekt.

Det fanns vacuolations uppträder i stroma och förlust av njurblodkroppar som var mindre identifierade och Bowmans utrymmen var glest fördelade i jämförelse med kontrollgruppen 'D' (Figur 7) Verkningen av Sildenafil Citrate på lever och njurar Adult Wistar råttor (Rattus norvegicus) - ett Histologisk studie 123 Fig Mikrofotografi av Kidney visar i behandlingsgrupperna 'B' som fick 0. sildenafil Toxikokinetiska data för både sildenafil och för huvudmetaboliten (UK-103..

Detta resulterar i högre oral biotillgänglighet hos hund (54%) och honråtta (44%), jämfört med hanråtta (15%) och mus (17%).Samadministrering av HIV-proteasinhibitorn saquinavir, en CYP3A4-hämmare, vid steady state (1200 mg tre gånger dagligen) med sildenafil (100 mg, engångsdos) resulterade i en ökning 140% av sildenafil Cmax och en ökning av sildenafil AUC 210%. viagra price.

De biverkningar som förknippas med injektionsterapi är främst lokala och ge smärta, priapism och ärrvävnadsbildning över tiden.Totalt sett var effektivitetsdata (huvud- och stödjande studier) utvärderas från mer än 3000 patienter som fått sildenafil (åldern 19-87). cialis for sale.

. januar 2018
Pl. Navn 1 2 3 4 5 Poeng
1 Odd Gunnar Malin ** 11 10 10 11 6
1 Svein Harald Johnsen 00 ** 11 11 11 6
3 Tom Kristian Stavseth 01 00 ** 11 10 4
4 Øyvind Malin 01 00 00 ** 01 2
4 Tom Olav Stavseth 00 00 01 10 ** 2